Heteronomní autonomní morálka

1

Kant rozlišuje jednání autonomní a heteronomní , a to podle toho, zda své jednání motivujeme výlučně naším vlastním rozumem, který je v nás či zda své jednání opíráme o nějaký motiv, normu, zásadu, příkaz, které přicházejí do
praha1.kdu.cz/soubory/ImmanuelKan1.doc?fid=1351280002

Psychologické dny 2006 - plné texty - Etika v práci psychologa

hlavní etické koncepce, jejichž vliv působil nejen v rámci dějin filosofie, ale také v psychologické praxi.Analyzuje vztah ontologie a etiky, hédonistické teorie, normativní etiky a kazuistiky, autonomní a heteronomní založení morálky .
cmps.ecn.cz/pd/2006/texty/text132.html

Iii. Rovina: „morálka osobně akceptovaných společných norem

. Teologické texty - časopis pro teoretické a praktické otázky teologie. stupeň autonomní morálky spravedlnosti (přibližně od 9 let). Heteronomní morálka povinnosti se vyznačuje tzv. „morálním realismem“, který má tři charakteristiky:
teologicketexty.cz/casopis/2002-2/Muze-psychologicka-veda-pomoci-pri...

Morálka - Lecyklopædia

Morálka , historicky a kulturně podmíněný souhrn hodnotícíh soudů, zvyků, názorů, ideálů a pravidel, jimiž se lidé řídí ve svém praktickém mravním jednání (viz též mravnost). Dodržování morálky je kontrolováno veřejností a podléhá.
leccos.com/index.php/clanky/moralka

Variace

. 12.5.2012 21:57:02. Mravnost, autonomní a heterotomní morálka. 2. Autonomní a heteronomní morálka. 12.5.2012 21:57:02. 2. Autonomní a heteronomní morálka. 12.5.2012.
jarjurek.cz/aktuality...mravnost_autonomni_a_heterotomni_moralka_ucebnice...

Morálka

Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, . Proti takové heteronomní morálce postavil požadavek morálky autonomní, kterou člověk přijímá dobrovolně, a to na základě vlastního rozumového náhledu.
wiki.verkata.com/cs/wiki/Mravnost

Mravní výchova

stádium heteronomní morálky – zhruba do konce mladšího školního věku (podle zralosti dětí) do 10 let
ped.muni.cz/wedu/Body/Stud_mat/TEV1/Mravni_vychova.ppt

Osnova dizertační práce na téma „Etika v politice“

Etika = teorie morálky. Rozlišuje se etika autonomní (etické zásady si stanoví sám člověk, popř. sama. Jednou z odnoží relativizmu je subjektivizmus. Subjektivistický přístup k morálce. 3 % špatná pracovní morálka a nedůslednost,
files.solidground.cz/200000113-436d94467e/DizertačnípráceEtikav...

activucitel.cz

Seznámení s Kantovým pojetím morálního principu - motivace lidského jednání z pohledu transcendentální a empiristické etiky. Vysvětlení kategorického, hypotetického imperativu, autonomní a heteronomní morálky.
activucitel.cz/predmety/zaklady-spolecenskych-ved/12446-kantova-eticka...

Starověká a středověká etika - Maturitní otázky - Superstudent.cz

vše, o čem člověk přemýšlí a co činí vzhledem k jeho nejhlubší rovině svého lidství ? k tomu co ?má být?, k uskutečňování dobra. Vzhledem k těmto definicím morálky nám vyvstane otázka, zda je etika věcí autonomní či heteronomní .
maturitni-otazky.superstudent.cz/materialy/staroveka-a-stredoveka-etika